Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

प्रदेश २(नेकपा माओवादी केन्द्र)
SHARES
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २७७९९
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २६४१८
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २२३६७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २००४८
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ११८६६
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ११७७१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १११२१
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १४३०२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १३४६८
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १००९३

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्