Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

प्रदेश १(नेकपा माओवादी केन्द्र)
SHARES
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३६१७३
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३४३९४
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३३४२९
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २२९४५
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २२५५१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २०७४७
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १९५५४
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १८२८९
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १७२५६
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २२०६५
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १८३७२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६९०८
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १५४८५
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १४७१६
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १२१९८

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्