Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
SHARES
विजयी उम्मेदवार
दल नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
मत ३१८०७
विजयी उम्मेदवार
दल नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
मत १५३४५
विजयी उम्मेदवार
दल नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
मत ७०४०

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्