Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा परिणाम
SHARES
दल प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदेश १ प्रदेश २ प्रदेश ३ प्रदेश ४ प्रदेश ५ प्रदेश ६ प्रदेश ७ जम्मा
८० ३६ १४ ४२ १७ २८ १४ १७ २४८
३६ १० १५ १४ १० १०९
२३ ६४
११ १५ २७
१० २० ३४

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्